آموزش دروپال

URLهای مرتب

بهینه سازی دروپال برای موتورهای جستجو قسمت دوم

همانطور که در مقاله قبلی شما را با روش های اصلی بهینه سازی وب سایت ساخته شده با سیستم مدیریت محتوای دروپال نسخه 7 آشنا ساختیم در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص خواهیم داد. همانطور که پیش از این نیز گفتیم برخی از این روش ها بهتر است از همان ابتدای ساخت وب سایت اعمال شوند و برخی نیز می توانند در هر زمانی مورد استفاده قرار گیرند. ... ادامه مطلب