هوک های دروپال

نصب ماژول

ماژول نویسی دروپال 7 قسمت دوم

پس از خواندن این مقاله شما درک مفیدی از مفهوم Hook خواهید داشت و چند نمونه اساسی را مشاهده خواهید کرد. ایجاد یک Hook در دروپال 7 (و پیاده سازی آن را فراخوانی می کنیم) ... ادامه مطلب