انبارداری مجنتو

تنظیمات ارز

تنظیمات موجودی انبار در مجنتو

موجودی امکان تنظیم مقدار موجود محصول در انبار را می دهد. به عنوان مثال اگر 100 واحد از یک محصول را در انبار داشته باشید، اگر موجودی در دسترس را به "خارج از موجودی" (out of stock) تغییر دهید. ... ادامه مطلب