گزارشگیری در مجنتو

ایمیل های فروش

راه اندازی گزینه های مختلف سفارش

مجنتو دارای قابلیت های داخلی به نام ایمیل فروش ها است که ایمیل های ارسال شده به مشتریان برای سفارش پردازش شده را مدیریت می کند؛ همچنین مجنتو گزینه های مختلفی را برای سفارشات محصولات و همچنین گزارشات مرتب محصولات فراهم می کند. ... ادامه مطلب