تنظیمات ارسال مجنتو

حمل و نقل

تنظیم نرخ ارسال

در تجارت آنلاین، فروش محصولات فیزیکی به مشتریان باید سیاست های حمل و نقل انعطاف پذیر و مقیاس پذیری داشته باشد. مجنتو یک سیستم کاربر پسند برای نیازهای تجاری از جمله نرخ حمل و نقل است. ... ادامه مطلب