کاملترین نرم افزار مدیریت و اتوماسیون رستوران

نرم افزار آویشن

به دلیل گستردگی فعالیتهای مالی نیاز به نرم افزار در کلیه کسب و کارها یک امر گریز ناپذیر است ، لذا نرم افزار آویشن یکی از کاملترین نرم افزارهای موجود در بازار برای مدیریت مجموعه های رستورانی و کترینگ و کافی شاپ و فست فود ارائه شده است، در زیر توجه شما را به امکانات فوق العاده این نرم افزار جلب میکنیم.

تعاریف اولیه

تعاریف صندوق ها ، اشخاص ، منو بندیها و فرمولاسیون غذا ها برای مدیریت انبار

همانگونه که در عکس زیر مشاهده می کنید در این قسمت کلیه تعاریف ابتدایی نرم افزار ، برای یک بار تعریف میشود و در نرم افزار مورد استفاده قرار میگرید.

مشتری : این قسمت را میتوان جهت سرعت در کار  در هنگامی که صدور فیش مینمایید نیز مشتری را تعریف نمایید.

ایجاد منو: در این قسمت منوهای غذایی را وارد مینمایید به طور مثال غذاها و نوشیدنی ها ، دسر و.. بنا به سلیقه شما به صورت مجزا قابل تعریف است .

غذا : در این قسمت با توجه به منوی تعریف شده میتوان زیر منو یا غذا را تعریف نمود .

مواد اولیه و فرمولاسیون : کلیه مواد اولیه که برای تهیه یک غذا تشکیل میشود در اینجا تعریف میشود تا بتوان در قسمت فرمولاسیون بنا به غذای تعریف شده و فرمول مشخص شده و با توجه به ورودی انبار از موجودی انبار با توجه به فروش غذا مواد اولیه کم شود.

اشخاص و پرسنل : کلیه اشخاص و افرادی که در مجموعه شما با آنها سر و کار دارید در این قسمت تعریف میشوند تا کلیه عملیات مالی با این افراد در سیستم قابل تعریف و گزارش گیری است.

صندوق ، سر فصل هزینه ها و دسته بندی هزینه ها و درآمدها : کلیه تراکنشات مالی در سیستم با تعریف این سطوح حسابداری قابل انجام است تا بتوان در آخر سود و زیان مجموعه را مورد محاسبه قرار داد.

دستگاه کارت خوان : شما میتوانید دستگاههای کارت خوان مورد استفاده در مجموعه تان را در این قسمت تعریف کنید و در هنگام فروش دستگاه کارت خوان را انتخاب نموده و در گزارشات بنا به نوع فروش که به صورت نقدی یا فروش بر اساس دستگاه کارت خوان میباشد گزارش تهیه کرد.

نرم افزار رستوران آویشن

سفارشات

سفارش سالن – سفارش مشترک

توضیحات این بخش در حال جمع آوری و تنظیم است

نرم افزار رستوران آویشن | نرم افزار ارزان رستوران و فست فود

ثبت اسناد مالی

اسناد مالی – اشخاص – هزینه ها و در آمدها، نقدی و غیر نقدی

توضیحات این بخش در حال جمع آوری و تنظیم است

نرم افزار رستوران آویشن

گزارشات کلی

گزارشات فروش ، روزانه ، ماهانه ، تفکیکی انواع و اقسام گزارشات مختلف

توضیحات این بخش در حال جمع آوری و تنظیم است

نرم افزار رستوران آویشن

گزارشات مالی

گزارشات مالی اشخاص ، سود و زیان و انواع گزارشات مختلف مالی

توضیحات این بخش در حال جمع آوری و تنظیم است

نرم افزار رستوران آویشن

تنظیمات

تنظیمات کلی برنامه

توضیحات این بخش در حال جمع آوری و تنظیم است

نرم افزار رستوران آویشن

برای ویندوز