نرم افزار چاپ چک و یادآوری چکهای دریافتی و پرداختی

نرم افزار چاپ چک آپادانا رایانه نرم افزاری است جهت استفاده در تمام ارگان ها ، سازمان ها ، شرکت های دولتی و خصوصی و همچنین اصناف بزرگ و کوچک و هر شخصی که با چک سروکار دارد .این نرم افزار برای چاپ روی چک مورد استفاده قرار میگیرد ، جهت افزایش ضریب امنیت در چک ها ، برای جلوگیری از جعل چک های بانکی توسط سودجویان و جاعلان چک .

نرم افزار چاپ چک

نرم افزارچاپ چک | یادآوری سررسید چک های دریافتی و پرداختینرم افزار چاپ چک

1-قابلیت چاپ چک در فرمت تمامی بانکها

2-امکان ثبت مشتریان و ایجاد دفترچه تلفن

3 – امکان آلارمینگ و یادآوری سرسید چکهای دریافتی و پرداختی

4 –امکان سفارشی شدن نرم افزار بر اساس امکانات مورد درخواست مشتریان

5 –قابلیت چاپ بر روی کلیه پرینترهای موجود در بازار

برای ویندوزسیستم عامل