طراحی پرتال آموزشی

اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

این سایت به منظور آموش و پرورش مربی و ورزشکار حرفه ای توسط تیم رایا ایجاد گردید.

تکنولوژی استفاده شده برای طراحی سایت زبان محبوب PHP هست .

ElSport

ElSport

ElSport 2 پرتال آموزشی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

نرم افزار تحت وب و وبسایتسیستم عامل