افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

۷۲۹ هزار تومان

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو اجازه می دهد تا شما به طور منظم شبکه سفارشات فروشگاه مجنتو را تغییر دهید و آن را آموزنده و انطباق پذیری کنید.

  • شبکه تمدید سفارشات
  • اصلاح سفارشات
  • بایگانی / حذف سفارشات
 • مدیریت نظرسنجی های سفارش

توضیحات

1. توضيحات افزونه

افزونه مديريت سفارشات مجنتو اجازه مي دهد تا شما  به طور منظم شبکه سفارشات فروشگاه مجنتو را تغيير دهيد و آن را آموزنده و انطباق پذيري کنيد.

شبکه تمديد سفارشات- نمايش کاملا استاندارد شبکه سفارشات را تنظيم کنيد.

تمام صفات سفارشات ضروري را بدون نياز به رفتن به صفحه “نمايش جزئيات” نمايش دهيد. مخفي کردن هر ستوني که نمي خواهيد در شبکه سفارشات مشاهده کنيد.

اصلاح سفارشات – تغيير سفارشات بدون لغو آنها: ويرايش سفارشات و جزئيات محصول، تنظيم قيمت هاي سفارشي، تغيير کوپن تخفيف، پيش نمايش مقدار کل.

بايگاني / حذف سفارشات  آرشيو کنيد يا سفارشات را به طور کامل حذف کنيد و يا به عنوان “حذف” (براي بازگرداندنهاي بعدي) علامت گذاري کنيد. تعداد روزهاي قبل از بايگاني را مشخص کنيد.

عمليات عمده – صورتحساب /  ارسال سفارشات، چاپ فاکتورها و يادداشت هاي اعتباري، ارسال صورتحساب و محموله به صورت عمده و غيره.

مديريت نظرسنجي هاي سفارش  مشاهده نظرسنجي سفارش، ضميمه فايل هاي قابل دانلود، تغيير وضعيت سفارش در هنگام ارسال نظر.

2.تنظيمات عمومي

براي پيکربندي افزونه به پنل مديريت فروشگاه مجنتو خود وارد شويد، سپس به منوي سيستم > پيکربندي > MAGEWORX > مديريت سفارش برويد.

 • ممکن- فعال يا غيرفعال سازي افزونه را ممکن مي سازد.
 • فعال سازي گزينه ‘ صورت حساب ‘ – صورتحساب سفارشات را به صورت انبوه فعال يا غيرفعال مي کند.
 • ارسال ايميل فاکتور – ايميل فاکتور را به صورت انبوه ارسال مي کند.
 • فعال سازي گزينه ‘ ارسال ‘ – ارسال سفارشات را به صورت انبوه فعال يا غيرفعال مي کند.
 • ارسال ايميل حمل و نقل – ايميل حمل و نقل را به صورت انبوه ارسال مي کند.
 • فعال کردن گزينه بايگاني سفارشات – مجوز بايگاني سفارشات را به صورت دستي يا به صورت خودکار  مي دهد (با استفاده از cron مجنتو).
 • # از روز قبل از سفارشات بايگاني مي شود- تعداد روزهايي را که قبل از اينکه سفارش بايگاني شده و پنهان از جدول استاندارد سفارشات
 • (توجه داشته باشيد که مي توانيد تمام سفارشات را از بايگاني بازگردانيد) مشخص مي کند.
 • بايگاني در صورتي که – وضعيت هاي سفارشاتي را که بايگاني مي شوند، انتخاب مي کند.
افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

 • تکرار

 • – مرتب سازي آرشيو را مشخص مي کند (مي توان به صورت روزانه، هفتگي، ماهانه تنظيم کرد).
 • زمان شروع

 • – زمان شروع براي بايگاني را مشخص مي کند.
 • فعال کردن گزينه ” حذف سفارشات ” – امکان حذف سفارشات را فعال يا غير فعال مي کند.
 • توجه داشته باشيد، اين گزينه فقط سفارشات را به عنوان “حذف شده” نشان مي دهد، بنابراين مي توانيد بعدا آنها را بازگردانيد.
 • مخفي کردن سفارشات حذف شده براي مشتريان – سفارشات حذف شده را در حسابهاي مشتري پنهان مي کند.
 • فعال کردن گزينه ” حذف سفارشات به طور کامل” – به طور کامل سفارشات را از پايگاه داده حذف مي کند.
افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

 • ستون هاي شبکه – امکان افزودن / حذف ستونها را به شبکه سفارشات فروشگاه مي دهد.
 • ترتيب ستون ها – به شما اجازه مي دهد که ستون را در شبکه سفارشات (نماي مديريت) با کشيدن و رها کردن( drag-n-drop ) بچينيد.
افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

 • ستون هاي شبکه(نماي مشتري)- تنظيمات شبکه سفارشات را در نماي مشتري در مديريت ممکن مي سازد.
 • ترتيب ستون(نماي مشتري)- به شما اجازه مي دهد که ستون را در شبکه سفارشات (نماي مشتري) با کشيدن و رها کردن( drag-n-drop ) بچينيد.
افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

 • تعداد نطرات در شبکه – # پيامهايي را که مي تواند در شبکه سفارشات باقي بماند مشخص مي کند.
 • نمايش ريز عکس ها – ريز عکسها را در جدول سفارشها نمايش مي دهد.
 • ارتفاع تصوير بند انگشتي – ارتفاع ريز عکسها نمايش داده شده در شبکه سفارشات را مشخص مي کند.
افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

3. اصلاح سفارشات

براي اصلاح سفارشات بدون لغو آنها (مجنتو به طور پيش فرض فاقد اين ويژگي است)، به فروش ها > سفارش دوباره برويد.

با استفاده از اين افزونه مديريت مجنتو شما مي توانيد:

 • تاريخ، وضعيت و جزئيات صورتحساب سفارش را ويرايش کنيد
 • روش هاي پرداخت يا حمل و نقل را تغيير دهيد (ماليات بر طبق آن محاسبه خواهد شد)،
 • جزئيات مشتري (ايميل، صورتحساب و جزئيات حمل و نقل) را ويرايش کنيد
 • تنظيم هزينه حمل و نقل
 • اعطاي سفارش به مشتريان مختلف.
افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

همچنين تحت اين تنظيمات مي توانيد:

 1. اضافه / ويرايش / حذف محصولات اضافه شده به سفارش را ممکن سازيد
 2. کوپن هاي تخفيف را اصلاح کنيد
 3. اعطاي تخفيف و صرفه جويي قيمت با تخفيف؛
 4. قيمت سفارشي را مشخص کنيد.
افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

استاندارد مجنتو قيمت محصول را در حالي که در حال ويرايش سفارش مي باشد به ابتداي آن تغيير مي دهد.

افزونه مديريت سفارش قيمت بدون تخفيف بدون تغيير را نگه مي دارد، بنابراين شما مجبور نيستيد دوباره قيمت را ويرايش کنيد.

همچنين، اين افزونه به شما اجازه مي دهد پيش نمايش مجموع مبلغ کل براي هر سفارش را مشاهده نماييد.

اين ويژگي زماني مفيد است که تغييرات را در يک سفارش انجام دهيد و قبل از ذخيره مطمئن شويد که همه چيز صحت دارد.

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

توجه داشته باشيد!

در صورت تغيير کل سفارش، يک فاکتور جديد به طور خودکار ايجاد مي شود. اگر کل سفارش در هنگام ويرايش کاهش مي يابد،

پسوند يک يادداشت اعتباري براي يک تفاوت قيمت ايجاد مي کند.

4.بايگاني سفارشات

براي پيکربندي تنظيمات “بايگاني”، به سيستم > پيکربندي > مديريت سفارش برويد. در اين بخش مي توانيد:

 • زمانبندي براي آرشيو سفارشات مجنتو را تنظيم کنيد
 • وضعيت سفارشات بايگاني شده را انتخاب کنيد
 • تعداد روزهاي قبل از بايگاني سفارشات خود را انتخاب کنيد.

توجه داشته باشيد: Cron مجنتو را راه اندازي کنيد تا افزونه کار کند.

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

براي بايگاني سفارشات و پنهان کردن آنها از شبکه سفارشات، به فروش ها > سفارشات برويد، سفارشات را انتخاب کنيد و گزينه “بايگاني” را در “کنش ها”  انتخاب کنيد.

مي توانيد سفارشات بايگاني شده را با استفاده از گزينه “بازيابي” بازيابي کنيد.

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

5.حذف سفارشات

در پيش فرض مجنتو هيچ راهي وجود ندارد که بتوانيد سفارشات را از سفارشات ناخواسته پاک کنيد. همه شما مي توانيد انجام دهيد فقط کافي است که آنها را به عنوان “لغو” علامت گذاري کنيد.

 براي پيکربندي تنظيمات “حذف”، به سيستم > پيکربندي > مديريت سفارش برويد.

از اينجا مي توانيد سفارشات را به طور کامل حذف کنيد يا آنها را به عنوان “حذف شده” علامت بزنيد (براي بازگرداندن):

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

به فروش ها > سفارشات برويد، سفارشات لازم را انتخاب کنيد و گزينه “حذف” يا “حذف کامل” را در منوي “کنش ها” انتخاب کنيد.

همچنين ميتوانيد تمام سفارشاتي که به عنوان “حذف شده” مشخص شده است را مخفي کنيد.

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

6.اعمال توده اي

براي اعمال همان عمليات به چند سفارش (به عنوان مثال ارسال، صورتحساب، بايگاني، برچسب حمل و نقل و غيره)، سفارش را از ليست را انتخاب کنيد > منو کشويي در قسمت بالا سمت چپ پنل مديريت را انتخاب کنيد >

انتخاب اقدامي که مي خواهيد انجام دهيد و روي دکمه “ارايه” کليک کنيد.

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

7.مديريت نظرات سفارشات

دکمه chose file را فشار دهيد تا فايلهاي قابل دانلود را به هر نظري اضافه کنيد. اين فايل ها فقط در قسمت بک-اند يا در فرانت-اند آن قابل مشاهده هستند، بنابراين مشتريان مي توانند آنها را دانلود کنند.

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

افزونه مدیریت سفارشات مجنتو

شما همچنين مي توانيد تمام نظرسنجي هاي سفارشات در مديريت مشاهده کنيد،

وضعيت سفارش را تغيير دهيد و نظرات خود را در همان زمان، ويرايش يا حذف نماييد و # نظر در جدول سفارش ها را مشخص کنيد.

توجه داشته باشيد! همه تغييرات سفارش در نظرات وارد شده اند.

8.پشتيباني

آيا پرسشي وجود دارد؟

کمپاني بيش وب پشتيباني و به روز رساني براي هر افزونه توسعه يافته براي مجنتو را ارائه مي دهد.

گرفتن کمک با مجنتو

کمپاني بيش وب خدمات کامل براي توسعه راه حل هاي سفارشي براي پلت فرم مجنتو براي دستيابي به اهداف تجارت الکترونيکي شما ارائه مي دهد.

تيم مشتاق حرفه اي ما توسعه انحصاري و سفارشي پروژه شما را در کوتاه مدت فراهم مي کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *