افزونه مدیریت نرخ حمل ونقل مجنتو 1

۴۸۹ هزار تومان

افزونه مدیریت حمل و نقل برای magento1.9 افزونه مدیریت حمل و نقل دارای مجموعه ای غنی از ویژگی های توسعه یافته است که به شما کمک می کند تا به راحتی جدول نرخ های سفارشی تولید کنید و فرایند مدیریت کل حمل و نقل را توسعه دهید. روش های حمل و نقل را برای هر نوع حمل و نقل ایجاد کنید و نرخ های فردی را برای هر روش تنظیم کنید. تولید نرخ ساده و درصد بر اساس وزن، کمیت، مقصد، قیمت و سایر پارامترها. استفاده از نرخ ترکیبی برای برآوردن تمام الزامات احتمالی. به راحتی نرخ ها را با استفاده از یک فایل CSV وارد کنید یا آنها را به صورت دستی ویرایش کنید.

توضیحات

1. توضيحات افزونه

اين ماژول داراي مجموعه اي غني از ويژگي هاي توسعه يافته است که به شما کمک مي کند تا به راحتي جدول نرخ هاي سفارشي توليد کنيد و فرايند مديريت کل حمل و نقل را توسعه دهيد. روش هاي حمل و نقل را براي هر نوع حمل و نقل ايجاد کنيد و نرخ هاي فردي را براي هر روش تنظيم کنيد. توليد نرخ ساده و درصد بر اساس وزن، کميت، مقصد، قيمت و ساير پارامترها. استفاده از نرخ ترکيبي براي برآوردن تمام الزامات احتمالي. به راحتي نرخ ها را با استفاده از يک فايل CSV وارد کنيد يا آنها را به صورت دستي ويرايش کنيد.

2فعال سازي افزونه

براي فعال سازي ماژول در پنل مديريت به منوي  سيستم > پيکربندي > تب فروش ها > روش هاي ارسال برويد.

افزونه مدیریت نرخ حمل ونقل مجنتو 1

ممکن شده- اين گزينه را براي فعال کردن ماژول به “بله”تنظيم کنيد.

ارسال به کشورهاي مناسب- شما ميتوانيد حمل و نقل را براي همه کشورها و يا فقط براي موارد خاص انجام دهيد. از ليست کشورها لطفا کشورهايي را انتخاب کنيد که مايليد روش هاي حمل و نقل را با اين ماژول برايشان ايجاد کنيد.

مجوز تبليغات رايگان ارسال- اگر اين گزينه بر روي “بله” تنظيم شود، پارامترهايي (مانند وزن، شماره و غيره) همه محصولاتي که براي حمل و نقل رايگان مناسب هستند، از محاسبات حذف خواهند شد.

اين گزينه را به  “خير” تنظيم کنيد اگر مي خواهيد همانند هر محصول ديگر در سفارش تعداد و وزن وسايل حمل و نقل رايگان را محاسبه کنيد.

افزونه مدیریت نرخ حمل ونقل مجنتو 1

افزونه مدیریت نرخ حمل ونقل مجنتو

ناديده گرفتن قيمت و تعداد محصولات مجازي- هنگامي که اين گزينه را به”بله”تنظيم مي کنيد، قيمت و مقدار محصولات مجازي براي محاسبه هزينه حمل و نقل براي سفارشات محسوب نمي شود.

سنجش کد پستي به مانند- منطق مقايسه براي کد پستي را مشخص مي کند.

  • رشته ها – اعداد و حروف را مقايسه مي کند.
  • اعداد – کد پستي را به عنواننمادهاي wilscard مقايسه مي کند.

استفاده از قيمت پس از تخفيف- مي توانيد نشان دهيد که نرخ حمل و نقل بايد به قيمت محصول پس از تخفيف اعمال شود. مثلا هزينه محصول 100 دلار است. اگر پس از تخفيف 70 دلار مي شود، نرخ حمل و نقل براي محصولات 70 دلاري به آن اعمال خواهد شد.

فقط استفاده از يک نوع حمل و نقل براي روش ارسال- اگر محصولات موجود در سبد ارسالي انواع مختلفي از حمل و نقل را دارند، در ماژول نرخ نوع حمل و نقل را مجموعه انتخاب کنيد. اگر اين روش در دسترس نيست، هيچ گزينه حمل و نقلي به مشتري نمايش داده نمي شود.

نمايش روش اگر اجرا شدني نبود- هنگامي که اين گزينه فعال شود، ماژول روش حمل و نقل را نشان مي دهد، حتي اگر نرخ سبد خريد را نداشته باشد. يک پيام خطا به مشتري نمايش داده مي شود.

نوع حمل و نقل براي محصولات بسته بندي- وقتي محصول قابل بسته بندي  در سبد خريد انتخاب شود، چه نوع ويژگي حمل و نقل بايد انتخاب مي شود. نوع حمل و نقل مي تواند از محصول بسته خود و يا از يک مورد خاص گرفته شود. اين به گزينه محصول حمل و نقل بستگي دارد.

3. ايجاد روش هاي ارسال

براي ايجاد روش هاي ارسال درپنل مديريت به منوي فروش ها > جدول نوع حمل و نقل برويد.

براي اضافه کردن يک روش، روي دکمه “افزودن روش” کليک کنيد.

افزونه مدیریت نرخ حمل ونقل مجنتو 1

1-3 اطلاعات روش ارسال

در تب “عمومي” مي توانيد روش را فعال کنيد، نام آن را مشخص کنيد و توضيحي اضافه کنيد.

افزونه مدیریت نرخ حمل ونقل مجنتو 1

اين انواع حمل را به صورت رايگان حمل کنيد- شما مي توانيد انتخاب کنيد که محصولات خاصي را به صورت رايگان ارسال کنيد. اين ويژگي مخصوصا زماني مفيد است که يک مشتري دو مورد با انواع مختلفي از محصولات را بارگيري کند اما يک روش حمل و نقل براي يکي از آنها قابل استفاده نيست.

توضيح- شما مي توانيد توضيحات و تصاويري را براي هر روش ارسال ايجاد کنيد. تمام توضيحات در صفحات خريد و سبد خريد نمايش داده مي شوند.

افزونه مدیریت نرخ حمل ونقل مجنتو 1

يک نرخ حداقل و حداکثر ارسال را به يک روش اختصاص دهيد. به عنوان مثال. اگر کل محاسبه شده بيشتر از حداکثر هزينه باشد، قيمت به ميزان حداکثر نرخ کاهش مي يابد.

اگر محصولات با انواع مختلف روش حمل و نقل به سبد اضافه شده باشند، مي توانيد مشخص کنيد که آيا مجموع هزينه حمل و نقل را نشان دهد و يا از نرخ حداقل / حداکثر براي همه محصولات در سبد خريد استفاده کنيد.

افزونه مدیریت نرخ حمل ونقل مجنتو 1

نام و توضيح روش هاي حمل و نقل را براي نما هاي مختلف فروشگاه ترجمه کنيد.

افزونه مدیریت نرخ حمل ونقل مجنتو 1

در تب “فروشگاه ها و گروه هاي مشتري” شما مي توانيد مشخص کنيد که در چه فروشگاهي و براي کدام گروه مشتري اين روش بايد در دسترس باشد.

افزونه مدیریت نرخ حمل ونقل مجنتو 1

در تب”ورود” مي توانيد فايل csv را با اطلاعات نرخ را وارد کنيد. شما مي توانيد فايل نمونه csv را در آدرس مشخص شده و درون بسته افزونه پيدا کنيد.

اگر گزينه “حذف نرخ هاي موجود” را به “بله”تنظيم کنيد، تمام نرخ هاي قبلا وارد شده براي اين روش حذف خواهند شد.

افزونه مدیریت نرخ حمل ونقل مجنتو 1

در تب “روش ها و نرخ ها” مي توانيد نرخ هاي وارد شده را مشاهده کنيد. شما مي توانيد آدرس، قيمت، تعداد، وزن، نرخ حمل و نقل و نوع حمل و نقل را در اينجا ببينيد.

ستون نرخ – به معني نرخ پايه براي سفارش است که واجد شرايط براي آدرس مشخص شده، قيمت محصول، پارامترهاي وزن و مقدار است.

ستون ‘PPP’ – درصد در هر محصول را مشخص مي کند. مثلا حمل و نقل به 3 درصد کل قيمت محصول محاسبه خواهد شد.

ستون ‘FRPP’ – هزينه ثابت در هر محصولرا مشخص مي کند. نرخ حمل و نقل تخت 7 براي هر محصول در داخل سفارش اضافه مي شود.

ستون ‘FRPUW’ – نرخ ثابت براي واحد وزن (kg يا lb)

ستون “نوع حمل و نقل”-تمام نرخ هاي تعريف شده در ستون هاي ‘نرخ’، ‘PPP’، ‘FRPP’و ‘FRPUW’ تنها براي محصولات با نوع حمل و نقل مشخص شده در قسمت «نوع حمل و نقل» اختصاص داده مي شود. به اين ترتيب شما مي توانيد تعداد نامحدودي از نرخ براي يک يا چند محصول از انواع خاص ايجاد کنيد.

“نرخ”، “PPP”، “FRPP” و “FRPUW” به يکديگر اضافه مي شوند.

براي افزودن يک رکورد جديد، لطفا روي دکمه “افزودن نرخ جديد” کليک کنيد و براي ويرايش يک نرخ روي رکورد کليک نماييد.

افزونه مدیریت نرخ حمل ونقل مجنتو 1

در فايل CSV شما مي توانيد يک مقدار براي هر ستون ‘روش ها و نرخ’ را مشخص کنيد. شما مي توانيد فايل نمونه csv را در بسته افزونه پيدا کنيد.

اگر از نماد “*” براي برخي ستون استفاده کنيد، به اين معني است که نرخ به تمام مقادير اين پارامتر اعمال خواهد شد. به عنوان مثال اگر شما براي “ستون zip” “*” را مشخص کنيد، نرخ ها براي سفارش با هر نوع کد پستي اعمال خواهند شد.

2-3 انواع روش ارسال

همانطور که قبلا توضيح داده شد، مي توانيد از ويژگي “نوع حمل و نقل” براي يک محصول يا گروهي از محصولات استفاده کنيد تا هزينه حمل و نقل فقط براي اين محصول يا گروه خاصي از محصولات انجام شود.

براي ايجاد گزينه نوع ارسال، به کاتالوگ > ويژگي ها > مديريت ويژگي ها > ويرايش مشخصات ويژگي”نوع حمل و نقل(shipping type)” > مديريت برچسب / گزينه ها برويد.

افزونه مدیریت نرخ حمل ونقل مجنتو 1

گزينه هايي را که براي نرخ حمل و نقل استفاده مي کنيد در اينجا ايجاد کنيد.

بعد از اينکه گزينه هاي لازم را ايجاد کرديد، براي اختصاص دادن به هر محصول از فهرست محصولات در دسترس هستند. به کاتالوگ > مديريت محصولات برويد و محصول را انتخاب کنيد.

افزونه مدیریت نرخ حمل ونقل مجنتو 1

مي توانيد هر مقداري از ويژگي را به محصول اختصاص دهيد. سپس هنگامي که يک نرخ حمل و نقل براي اين نوع حمل و نقل ايجاد مي کنيد، اين نرخ فقط براي محصولات با اين نوع حمل و نقل اعمال خواهد شد.

3-3 تاريخ تخميني تحويل

براي تعيين تعداد روز براي تحويل سفارش، متغير {day} را به نام روش حمل و نقل اضافه کنيد.

به ويرايش روش حمل و نقل رفته و نرخ موجود در جدول نرخ ها را ويرايش نماييد.

افزونه مدیریت نرخ حمل ونقل مجنتو 1

افزونه مدیریت نرخ حمل ونقل مجنتو

تاريخ تحويل تخميني به مشتريان کمک مي کند تا زمان تحويل را قبل از تکميل پرداخت را کشف کنند.

4. پشتيباني

کمپاني بيش وب پشتيباني و به روز رساني براي هر افزونه توسعه يافته براي مجنتو را ارائه مي دهد.

کمپاني بيش وب خدمات کامل براي توسعه راه حل هاي سفارشي براي پلت فرم مجنتو براي دستيابي به اهداف تجارت الکترونيکي شما ارائه مي دهد.

تيم مشتاق حرفه اي ما توسعه انحصاري و سفارشي پروژه شما را در کوتاه مدت فراهم مي کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *