اعضای تیم ما

سجاد امیری
مدیرعامل و مسئول تیم تجارت الکترونیک
سوابق کاری
عضو هیات علمی دانشگاه دولتی
ریاست هیات مدیره شرکت ارتباطات ماهان
مدیر عامل شرکت داده های طلایی
صفحه شخصیتماسایمیل
سلمان کوهستانی
رئیس هیات مدیره و مدیر بخش فنی
صفحه شخصیتماسایمیل
محدثه بنی اسد آزاد
مسئول جاوااسکریپت و اپلیکیشن های موبایل
کارشناس ارشد شبکه های کامپیوتری


صفحه شخصیتماسایمیل
عظیمه نصیری
نایب رئیس و مسئول پرتال های اداری و آموزشی
کارشناس علوم کامپیوتر


صفحه شخصیتماسایمیل